Cookie Policy

Introduction

Prevádzkovateľom platformy je spoločnosť eboltCentralEurope.com Corporation, o.z., so sídlom Hlavná 6, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, EÚ, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č. 1356/V, IČO: 52 650 031 (ďalej len “prevádzkovateľ”).

Definition of Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej platformy. Prostredníctvom súborov cookies nie je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu. Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej platforme. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad uprednostňovaného jazyka. To umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou platformou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej platforme. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní platformy. Ukladá sa jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby používateľa pri ďalšej návšteve webovej stránky.

Technical Cookies

Technické cookies sa inak nazývajú základné cookies. Pomocou týchto cookies sa zabezpečuje riadne fungovanie platformy ako napr. zobrazenie obsahu, prihlásenie do používateľského prostredia a podobne. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať údaje v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu užívateľa na účely prevádzky, siete, služby alebo siete a služby v zmysle ustanovenia § 111 ods. 3 písm. a) zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Functional Cookies

Pomocou týchto cookies zabezpečujeme funkčnosť a prispôsobenie obsahu našej platformy. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení používateľa, ak dotknutý používateľ udelil preukázateľný súhlas v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8 v nadväznosti na § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Analytical Cookies

Pomocou týchto cookies je možné získať údaje o návštevnosti platformy a informácie ktoré najčastejšie vyhľadávate a ako sa pohybujete, aby bolo možné zabezpečiť jednoduchšie používanie našej platformy. Podstatou analytických cookies je možné rozpoznať opakovanú návštevu platformy z toho istého prehliadača na rovnakom zariadení, zároveň môžu sledovať aktivity návštevníka pri prezeraní platformy. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení používateľa, ak dotknutý používateľ udelil preukázateľný súhlas v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8 v nadväznosti na § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Marketing Cookies

Pomocou týchto cookies sa na webovej stránke môže zobrazovať napríklad reklama podľa Vašich predchádzajúcich vyhľadávaných preferencií. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení používateľa, ak dotknutý používateľ udelil preukázateľný súhlas v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8 v nadväznosti na § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

External Cookies

Niektoré súbory cookies sú na našej platforme umiestnené našimi partnermi, alebo službami, ktoré využívame. Takouto službou je napríklad Google Analytics, ktorá sleduje a vytvára pohľady o návštevnosti webových stránok.

Purposes of data processing

  • Zabezpečenie funkčnosti a optimalizácie platformy.
  • Získavanie údajov o návštevnosti platformy.
  • Získavanie údajov o najčastejších vyhľadávaní na platforme.
  • Zobrazovanie reklám podľa predchádzajúcich vyhľadávacích preferencií.

Terms changes and validity

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť, alebo upraviť tieto zásady používania súborov cookie. Ak prevádzkovateľ vykoná akékoľvek zmeny v týchto podmienkach, o zmene budeme informovať registrovaných používateľov aj prostredníctvom emailu.

Tieto zásady používania súborov cookie sú platné od 27. Júla 2022.